Realizovani projekti

2017/2018.

2017-2018.

Ovim projektima usledio je nastavak realizacije aktivnosti od značaja za podsticanje preduzetništva mladih i proširivanje mogućnosti za dalje usavršavanje zainteresovanih mladih ljudi kroz niz teorijskih i praktičnih obuka i seminara, kojima su učenici mogli besplatno da prisustvuju. Kao jako bitan aspekt ovih projekata može se istaći uključivanje lica sa invaliditetom i lica iz ostalih marginalizovanih grupa u proces aktivnog preduzetničkog delovanja.
2016/2017.

2016-2017.

Najznačajniji rezultati projekata su kvalitetne aktivnosti u oblasti preduzetništva mladih koje obuhvataju angažovanje učenika u procesu osnivanja i vođenja učeničkih kompanija kroz teorijski i praktični aspekt, kao i formiranje Regionalnog centra za omladinsko i učeničko preduzetništvo u Ekonomskoj školi u Nišu, prvog ovakvog prostora u Srbiji.
2015/2016.

2015-2016.

Tokom projekata, mladi su imali priliku da se upoznaju sa osnovama preduzetništva, da se uključe u rad učeničkih kompanija i da se bliže upoznaju sa konceptom organske proizvodnje.