Projekti: 2018-2019


"Digitalni marketing kroz omladinsko preduzetništvo"

U fokusu projekta su preduzetništvo sa aspekta digitalnog marketinga, žensko i socijalno preduzetništvo. Projekat je koncipiran tako da predstavnici učeničkih kompanija, mladih preduzetnika i svih onih koji imaju poslovnu ideju u smislu proizvoda ili usluge, a žele da kreiraju i dizajniraju što bolje pakovanje i nastup na tržištu putem IT alata, veb portala, društvenih mreža, prođu sve faze koje su podrazumevane za uspešno funkcionisanje i opstanka na dugi rok jedne kompanije u vremenu gde sve veći udeo na tržištu prodaje robe uzima ''onlajn'' koncept i dizajn pakovanja proizvoda ili način predstavljanja usluge koja se nudi na tržištu od strane preduzetnika. Druga strana projekta odnosi se na kompletnu finasijsku analizu poslovanja, računovodstvene principe, poreske norme, izvozno-uvozne procedure. Bitan aspekt se odnosi i na angažovanje mladih iz ruralnih područja, žena i onih iz marginalizovanih grupa. Fokus je na praktičnom radu, sticanju veština, razvijanju ideja i podsticanju preduzetničkog duha.