Aktuelni projekti

2018/2019.

"Visoke tehnologije u funkciji razvoja omladinskog i socijalnog preduzetništva"

Inovativnost se ogleda u tome što učenici kroz ovaj projekat formiraju svoju zadrugu koja će realizovati njihove preduzetničke ideje i koja će po prvi put u svoj rad uključiti Fakultet za dizajn i informacione tehnologije''Metropolitan'' i Umetničku školu iz Niša. Na ovaj način, obuhvatiće se posebno perspektivna oblast danas, onlajn marketing, sa posebnim osvrtom na veb dizajn.
2018-2019

"Digitalni marketing kroz omladinsko preduzetništvo"

U fokusu projekta su preduzetništvo sa aspekta digitalnog marketinga, žensko i socijalno preduzetništvo. Projekat je koncipiran tako da predstavnici učeničkih kompanija, mladih preduzetnika i svih onih koji imaju poslovnu ideju u smislu proizvoda ili usluge, a žele da kreiraju i dizajniraju što bolje pakovanje i nastup na tržištu putem IT alata, veb portala, društvenih mreža, prođu sve faze koje su podrazumevane za uspešno funkcionisanje i opstanka na dugi rok jedne kompanije u vremenu gde sve veći udeo na tržištu prodaje robe uzima ''onlajn'' koncept i dizajn pakovanja proizvoda ili način predstavljanja usluge koja se nudi na tržištu od strane preduzetnika.